Obóz survivalowy

Uczestnicy obozu survivalowego zakwaterowani będą w namiotach na terenie Ośrodka „ Mazury Sport Club” w Kretowinach. Podczas trwania obozu uczestnicy będą zgłębiali tajemnice związane z nauką radzenia sobie w znanym środowisku, ale w nietypowych okolicznościach, trudnych warunkach i nieprzewidzianych sytuacjach.

Ramowy Program pobytu w Campusie Mazury

1. Edukacja przez zabawę czyli poznanie zasad aktywnego i bezpiecznego wypoczynku.
2. Terenoznawstwo i geocaching – mapa, busola i GPS.
3. Gry i zabawy integracyjne, rekreacyjne, plenerowe.
4. Zajęcia survivalowe – biwakowanie w namiotach i przygotowanie posiłku przy ognisku.
5. Znaki patrolowe, szyfry, komunikacja i radiołączność.
6. Zajęcia militarne: zwiad, taktyka, maskowanie, strzelanie, paintball.
7. Nauka pierwszej pomocy oraz pozorowana akcja ratunkowa.
8. Zajęcia na wodzie - windsurfing, kajakarstwo, abc nurkowania.
9. Zawody sportowe i zadania sprawnościowe prowadzone zgodnie z zasadą fair play.
10. Ekologia na codzień, czyli jak żyć zdrowo i dbać o środowisko.

Przedstawiony program jest dopasowany do umiejętności i predyspozycji uczestników poszczególnych obozów.

Fakultatywnie
Spotkanie z historią - zwiedzanie zamków krzyżackich, czyli ile prawdy jest w legendach i jak to wpływa na naszą współczesność.

Opis programu

Zajęcia dydaktyczno-psychologiczne
• co to jest survival, na czym polega
• przedstawienie zasad funkcjonowania na obozie i współpracy w zespole
• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
• poznanie zasad przetrwania w trudnych warunkach
• omówienie aspektów związanych z ochroną środowiska naturalnego,
• dyskusja uczestników ,,Jak zachowywać się w lesie?”
• jak radzić sobie ze stresem towarzyszącym w sytuacjach ekstremalnych– burza mózgów


Nauka rozpalania ognia
• zastosowanie ognia
• zabezpieczenie ogniska
• sposoby rozpalania ognia
- krzesiwo
- tradycyjnie przez pocieranie
- przy pomocy szkła powiększającego
• nauka odpowiedniego układania stosu ogniskowego

Zajęcia z linami
• podstawowa wiedza z zakresu posługiwania się różnymi linami
• nauka podstawowych węzłów i splotów lin w pracach obozowych
Budowa pryczy
• zgromadzenie materiału do budowy pryczy
• nauka wyplatania i wykorzystania poznanych węzłów i splotów do wykonania pryczy do odpoczynku

Leśne przykazania i zachowanie się w lesie zbieranie ziół i owoców leśnych
• nauka gotowania herbaty ziołowej
• nauka gotowania kisielu z darów lasu

ABC łucznictwa
• strzelanie z łuków
• bezpieczne obchodzenia się ze sprzętem i bronią,
• mini turniej łuczniczy, strzelanie do celu nieruchomego i w ruchu
• samodzielne wykonanie łuku i strzał

• zgromadzenie materiałów do budowy najprostszego schronienia
• budowa szałasu
• Sztuka kamuflażu

Warsztaty leśne

Zajęcia terenowe - orientacja w terenie
• posługiwanie się mapą w terenie

Określaniem kierunków świata
• nauka określania kierunków świata bez kompasu
• samodzielne wykonanie kompasu
• określanie kierunków świata, za pomocą patyka.
• określanie kierunków świata, za pomocą gwiazd


Zawody- bieg na orientację
• zgromadzenie materiałów do budowy najprostszego schronienia
• budowa szałasu
• Sztuka kamuflażu

Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy
• poznanie podstawowych zagadnień związanych z udzielaniem pomocy
• zabieg reanimacyjny
• krwotok
• opatrywanie ran
• unieruchomienie złamań i skręceń
• konstruowanie noszy
• transport rannego
• symulacja akcji ratunkowej sprawdzająca zdobytą wiedzę

Olimpiada sportowa
• kajakarstwo - nauka i doskonalenie wiosłowania
• mini spływ kajakowy
• triatlon
• zawody o „Mistrza obozu”

Podsumowanie obozu rozdanie zwycięzcom nagród