Zielona szkoła

„Zielone szkoły” dla wielu dzieci są jedyną formą wypoczynku poza miastem, a dla wszystkich stanowią okazję do poznania otaczającej nas przyrody, są również świetną okazją do uczenia się życia w grupie, odkrywania siebie i swoich pasji. W ramach „Zielonej szkoły” proponujemy pobyty 3-5 dniowe dopasowane programem do indywidualnych potrzeb Gości, kierując się ich preferencjami i oczekiwaniami.

Korzystając z uroków jeziora Narie nad którym położony jest ośrodek Mazury Sport Club poprowadzimy dużo zajęć związanych z aktywnym wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Prezentujemy poniżej kilka bloków programowych na podstawie których stworzyliśmy kilka przykładowych scenariuszy, które stanowią połącznie zajęć integracyjnych, sportowych, gier terenowych i eukacyjnych z wycieczką fakultatywną.

Opis programu

Zajęcia dydaktyczno-psychologiczne
• co to jest survival, na czym polega
• przedstawienie zasad funkcjonowania na obozie i współpracy w zespole
• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
• poznanie zasad przetrwania w trudnych warunkach
• omówienie aspektów związanych z ochroną środowiska naturalnego,
• dyskusja uczestników ,,Jak zachowywać się w lesie?”
• jak radzić sobie ze stresem towarzyszącym w sytuacjach ekstremalnych– burza mózgów


Nauka rozpalania ognia
• zastosowanie ognia
• zabezpieczenie ogniska
• sposoby rozpalania ognia
- krzesiwo
- tradycyjnie przez pocieranie
- przy pomocy szkła powiększającego
• nauka odpowiedniego układania stosu ogniskowego

Zajęcia z linami
• podstawowa wiedza z zakresu posługiwania się różnymi linami
• nauka podstawowych węzłów i splotów lin w pracach obozowych
Budowa pryczy
• zgromadzenie materiału do budowy pryczy
• nauka wyplatania i wykorzystania poznanych węzłów i splotów do wykonania pryczy do odpoczynku

Leśne przykazania i zachowanie się w lesie zbieranie ziół i owoców leśnych
• nauka gotowania herbaty ziołowej
• nauka gotowania kisielu z darów lasu

ABC łucznictwa
• strzelanie z łuków
• bezpieczne obchodzenia się ze sprzętem i bronią,
• mini turniej łuczniczy, strzelanie do celu nieruchomego i w ruchu
• samodzielne wykonanie łuku i strzał

• zgromadzenie materiałów do budowy najprostszego schronienia
• budowa szałasu
• Sztuka kamuflażu

Warsztaty leśne

Zajęcia terenowe - orientacja w terenie
• posługiwanie się mapą w terenie

Określaniem kierunków świata
• nauka określania kierunków świata bez kompasu
• samodzielne wykonanie kompasu
• określanie kierunków świata, za pomocą patyka.
• określanie kierunków świata, za pomocą gwiazd


Zawody- bieg na orientację
• zgromadzenie materiałów do budowy najprostszego schronienia
• budowa szałasu
• Sztuka kamuflażu

Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy
• poznanie podstawowych zagadnień związanych z udzielaniem pomocy
• zabieg reanimacyjny
• krwotok
• opatrywanie ran
• unieruchomienie złamań i skręceń
• konstruowanie noszy
• transport rannego
• symulacja akcji ratunkowej sprawdzająca zdobytą wiedzę

Olimpiada sportowa
• kajakarstwo - nauka i doskonalenie wiosłowania
• mini spływ kajakowy
• triatlon
• zawody o „Mistrza obozu”

Podsumowanie obozu rozdanie zwycięzcom nagród